Серіктестік өзінің негізгі қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын және ішкі жергілікті актілерді басшылыққа алады, оның ішінде:

 • Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі;
 • Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі;
 • «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» ҚРЗ;
 • «Арнайы экономикалық және индустриалды аймақтар туралы» САМ;
 • «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» ҚРЗ
 • «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» ММ;
 • «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры »АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы « Самұрық-Қазына » АҚ меншік немесе сенім негізінде тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдарға арналған сатып алуларды басқару стандарты;
 • Жарғы;
 • Серіктестіктің корпоративтік басқару кодексі;
 • Серіктестік кеңесі туралы ереже;
 • Серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы саясаты.