2023 жылғы тарату желілері бойынша су беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша деректер

Номенклатура "Эр Ликид Карабатан Тех Газы" ЖШС, м3 China National Chemical Engineering Co LTD, м3 ТОО "KPI ins." ПГТЭС, өз қажеттіліктері, м3 Көлемі барлығы 2023 жыл, м3 Жобалық қуаты, м3/с Нақтылық қуаты, м3/с
Минералсыздандырылған су  -     69 618,00   277 980,58   194 506,60   347 598,58   64,65   39,68  
Тұзсыздандырылған су  2 251,00   107 045,27   758 444,83     897 741,10   380,00   102,48  
Өндірістік-өртке қарсы су   1 151,00   19 072,25   180 180,30   20 223,25   17,26   2,31  
Барлығы 32 251,00   177 814,27   1 055 497,66   374 686,90   1 265 562,93   461,91   144,47  

 2023 жылғы Ағынды суларды бұру және тазарту бойынша реттелетін қызметтер бойынша деректер

Номенклатура "Эр Ликид Карабатан Тех Газы" ЖШС, м3 China National Chemical Engineering Co LTD, м3 ТОО "KPI ins." ПГТЭС, өз қажеттіліктері, м3 Көлемі барлығы 2023 жыл, м3 Жобалық қуаты, м3/с Нақтылық қуаты, м3/с
Құрамында мұнай бар және нөсерлі ағынды сулар 16 644,01   18 116,42   81 432,05   5 134,00   116 192,47   42,83   13,26  
Химиялық ластанған ағындар   34 205,90   248 141,75   164 752,00   282 347,64   84,07   32,23  
Шаруашылық-тұрмыстық сарқынды сулар 1 486,00   1 712,30   12 413,36   2 363,90   15 611,66   3,85   1,78  
Барлығы 18 130,01   54 034,62   341 987,15   172 249,90   414 151,78   130,76   47,28  

Меншікті генерациялайтын қондырғылардың орталықтандырылған сауда-саттықта сатуға келісімшарт жасалған, жоспарланатын және желіге жіберу үшін бос электр қуаты туралы ақпарат

Күні

Негізгі жабдықтар

 

Энергия өндіруші ұйымдардың қуаты туралы ақпарат, МВт:

Агрегаттар саны

Қуаты

Жағдайы

Келісімшарт жасалған қуат

Орталықтандырылған сауда-саттықта сатуға жоспарланатын

Желіге жіберу үшін бос

қысқамерзімді жеткізу

ұзақмерзімді жеткізу

31.10.2022

6

310

Жұмыста

270

0

0

30

2022 жылғы тарату желілері бойынша су беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша деректер

Номенклатура

"Эр Ликид Карабатан Тех Газы" ЖШС, м3

China National Chemical Engineering Co LTD, м3

ПГТЭС, өз қажеттіліктері, м3

Көлемі барлығы 2022 жыл, м3

Жобалық қуаты, м3/с

Нақтылық қуаты, м3/с

Минералсыздандырылған су

-

177 539,53  

151 634,53  

329 174,06  

64,65  

37,58  

Тұзсыздандырылған су

11 726,79  

241 419,34  

 

253 146,13  

380,00  

28,90  

Өндірістік-өртке қарсы су

2,00  

13 963,00  

108 417,20  

122 382,20  

17,26  

13,97  

Барлығы

11 728,79   

432 921,86  

260 051,73  

704 702,38  

461,91  

80,45  

2022 жылғы Ағынды суларды бұру және тазарту бойынша реттелетін қызметтер бойынша деректер

Номенклатура

"Эр Ликид Карабатан Тех Газы" ЖШС, м3

China National Chemical Engineering Co LTD, м3

ПГТЭС, өз қажеттіліктері, м3

Көлемі барлығы 2022 жыл, м3

Жобалық қуаты, м3/с

Нақтылық қуаты, м3/с

Құрамында мұнай бар және нөсерлі ағынды сулар

3 037,29  

27 841,39  

27 039,45  

30 878,67  

42,83  

3,52  

Химиялық ластанған ағындар

 

47 873,82  

130 425,18  

47 873,82  

84,07  

5,47  

Шаруашылық-тұрмыстық сарқынды сулар

42,42  

8 503,70  

1 020,17  

8 546,12  

3,85  

0,98  

Барлығы

3 079,70  

84 218,90  

158 484,80  

87 298,61  

130,76  

9,97