310 МВт Бу-газ турбиналық электр станциясын салу

Жобаның құрамы

4 газ турбиналы генератор (50 МВт) және 2 бу турбогенераторы (55 МВт)

Қаржыландыру көзі:

Республикалық Бюджет

Пайдалануға берілген күні:

2019 жылғы желтоқсан

Физикалық прогресс: 

100%

Ағымдағы жағдайы: 

пайдаланылуда

 

"KEGOC" АҚ қажеттіліктері үшін ӘЖ 220 2 желісін салу (41 км.)

Жобаның құрамы

ұзындығы 41 км 2 ӘЖ 220 кВ

Қаржыландыру көзі:

Самұрық-Қазына қарызы

Пайдалануға берілген күні:

2019 жылғы шілде

Физикалық прогресс: 

100%

Ағымдағы жағдайы: 

"KEGOC" АҚ пайдасына өткізілді

 

Алаңішілік автожол салу (2,8 км.)

Жобаның құрамы

ұзындығы 2,8 км автожол

Қаржыландыру көзі:

Республикалық Бюджет

Пайдалануға берілген күні:

2019 жылғы шілде

Физикалық прогресс: 

100%

Ағымдағы жағдайы: 

пайдаланылуда

 

Су дайындау және ағынды суларды тазарту қондырғысы (1-кезек)

Жобаның құрамы

су дайындау және ағынды суларды тазарту қондырғысы

Қаржыландыру көзі:

Республикалық Бюджет

Пайдалануға берілген күні:

2021 жылғы желтоқсан

Физикалық прогресс: 

100%

Ағымдағы жағдайы: 

іске қосу-жөндеу жұмыстары жүргізілуде

 

Сыртқы сумен жабдықтау - магистралдық су құбыры (31 км.)

Жобаның құрамы

ұзындығы 31 км су құбыры

Қаржыландыру көзі:

Республикалық Бюджет

Пайдалануға берілген күні:

2021 жылғы сәуір

Физикалық прогресс: 

100%

Ағымдағы жағдайы: 

пайдаланылуда