"KEGOC" АҚ қажеттіліктері үшін ӘЖ 220 2 желісін салу (41 км.)

Жобаның құрамы

ұзындығы 41 км 2 ӘЖ 220 кВ

Қаржыландыру көзі:

Самұрық-Қазына қарызы

Пайдалануға берілген күні:

2019 жылғы шілде

Физикалық прогресс: 

100%

Ағымдағы жағдайы: 

"KEGOC" АҚ пайдасына өткізілді